Gravplatser i Sjundeå

Kistbegravning

Gammal grav

I samband med bokning av tid för jordfästning bör anhöriga kolla med församlingskansliet om den avlidnes gravrätt och om det är möjligt med kistbegravning i graven. Enligt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut är det inte möjligt att begrava kistor på områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII och XIV.

Minnesmärken och kantstenar bör avlägsnas före begravningen (ligger på det anhörigas ansvar).

Ny grav

Nya kistgravar säljs i nummerordning, dvs. man får tyvärr inte välja ut gravplatsen själv. I graven finns plats för två kistor (den första på 2,10m:s djup och den andra på 1,5m:s djup). Efter en kistbegravning kan även urnor läggas i graven.

Kremering

Aska kan begravas i en urna eller i en papperspåse, pappask eller hällas i graven. På Sjundeå begravningsplats finns inget område där askan kan strös ut.

Gravplatsen kan vara en släktgrav, minneslund, urnegrav, på eget område eller annat område som jordägaren gett sitt skriftliga samtycke till.

Tid för urnebisättning bör bokas ca. 1,5 vecka före önskad tid för nedläggningen.  Urnebisättningstiden bokas via församlingskansliet.

Askan bör gravsättas inom ett år, och fram till gravsättningen kan askan förvaras i samfällighetens utrymmen kostnadsfritt.
Askan får inte delas (Begravningslagen 18 § och 19 §). Urnan som begravas skall vara gjord av förmultnande material. Askan kan även begravas utan urna.


 

Gravgården på sommaren