Hyppää sisältöön

Gravar

Enligt tidens sed har man också i Sjundeå begravt folk i kyrkan. Det var emellertid dyrt att lösa in en gravplats under kyrkans golv och därför hade inte vem som helst råd att bli begravd under kyrkgolvet. Vanligt folk begrovs på begravningsplatsen omkring kyrkan. 

Den äldsta graven i kyrkan hör till släkten Tott som ägde Sjundby slott. Graven fanns i koret och den gravens gravsten kan ännu ses i golvet. Övriga gravar som fanns i koret var: Svidja-graven, Mörsbacka-graven, Störsvik-graven och prästerskapets grav. 

Det fanns också gravar under kyrkans mittgång. T.ex. Myrans grav fanns där. 

Man slutade med att begrava i kyrkan efter biskopsvisitationen år 1807. Då tömdes också Sjundby-graven och fylldes igen. En kopparkista med släkternas Fleming och Creutz ättevapen lyftes upp ur graven. Den flyttades till Sjundby och begrovs på nytt i slottets trädgård.