Gudstjänst

Gudstjänsterna kl 12 videofilmas och publiceras på webbplatsen och på Facebook.

 

Palmsöndag 5.4 kl 12

Skärtorsdag 9.4 kl 20

Långfredag 10.4 kl 12

Påskdagen 12.4 kl 12

Annandag påsk 13.4 kl 18

Kyrkan är öppen söndagar kl 12.30-14 för stillhet, bön och samtal.

 

Vår kristna tro uppmanar oss att reservera tid för att möta Gud och våra medmänniskor. Under mässan firas nattvard, gemenskapens måltid. Musik och stillhet är viktiga element i mässan. Till gudstjänstlivet hör också familjekyrkor, andaktstunder i dagklubbarna och juniorverksamheten, frälsarkransen i skriftskolan och pilgrimsvandringar.

Gudstjänst 5.4.2020

Stiftskollekten på palmsöndag 5.4 går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

Via MobilePay 70448 eller SLEF:s kontonr: FI45 4055 1120 0020 96.

Gudstjänst 29.3.2020

Gudstjänst 22.3.2020

Söndag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen.  Första Mosebok 2:1-3 talar om vilan som något som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse. I Kyrkoårskalendern finns tema och texter för de olika söndagarna under kyrkoåret.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet - Tänk på att hålla vilodagen helig - påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.