Gudstjänst

Gudstjänsterna kl 12 videofilmas och publiceras på webbplatsen och på Facebook.

Kyrkan är öppen söndagar kl 12.30-14 för stillhet, bön och samtal.

 

Vår kristna tro uppmanar oss att reservera tid för att möta Gud och våra medmänniskor. Under mässan firas nattvard, gemenskapens måltid. Musik och stillhet är viktiga element i mässan. Till gudstjänstlivet hör också familjekyrkor, andaktstunder i dagklubbarna och juniorverksamheten, frälsarkransen i skriftskolan och pilgrimsvandringar.

Pingst

Sjätte söndagen efter påsk

Kristi himmelsfärdsdag 21.5.2020

De stupades dag 17.5.2020

Tvåspråkig morsdagsandakt 10.5.2020

Gudstjänst 10.5.2020

Kollektändamål: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska missionssällskapet r.f

Mobile Pay nr: 60809

Sms med texten KOLLEKT10 (10€) KOLLEKT20 (20€) eller KOLLEKT50 (50€) till numret 16155

Eller valfri gåva till FI38 8000 1400 1611 30

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen.
Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade
medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Gudstjänst 3.5.2020

Kollektändamål: För Sjömanskyrkans arbete i Raumo och Kemi-Torneå hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f.

Gudstjänst 26.4.2020

Kollektändamål: För utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktsprogrammen i radio och tv, omsorgsarbetet samt för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. KCSA.

Gudstjänst 19.4.2020

Kollektändamål: För arbetet bland kvinnor, Mediamission Budbärarna r.f.

FI78 5062 0320 1903 60

Gudstjänst 13.4.2020

Gudstjänst 12.4.2020

För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f

Gudstjänst 10.4.2020

Gudstjänst 9.4.2020

Gudstjänst 5.4.2020

Stiftskollekten på palmsöndag 5.4 går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

Via MobilePay 70448 eller SLEF:s kontonr: FI45 4055 1120 0020 96.

Gudstjänst 29.3.2020

Gudstjänst 22.3.2020

Söndag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen.  Första Mosebok 2:1-3 talar om vilan som något som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse. I Kyrkoårskalendern finns tema och texter för de olika söndagarna under kyrkoåret.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet - Tänk på att hålla vilodagen helig - påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.