Nattvard

Gudstjänstlivet

Gudstjänster i Sjundeå

Vår kristna tro uppmanar oss att reservera tid för att möta Gud och våra medmänniskor. Under mässan firas nattvard, gemenskapens måltid. Musik och stillhet är viktiga element i mässan.

Mässor och gudstjänster ordnas huvudsakligen i Sjundeå S:t Petri kyrka söndagar kl. 12.

Till gudstjänstlivet hör också familjekyrkor och andaktstunder i dagklubbarna. Under sommartid ordnas ibland även utomhusmässor. Tvåspråkiga mässor ordnar vi tillsammans med Siuntion suomalainen seurakunta.

Reuterholmska nattvardskalk