Mission

Sjundeå svenska församling har ett missionsunderstödsavtal tillsammans med Finska Missionssällskapet. Missionsunderstödsmålet är ett byutvecklingsprojekt i Nepal. 

Målet för missionsarbetet är att förbättra förhållandena för jordlösa och fattiga dalit-samhällen så att kvinnor och etniska grupper får det bättre ekonomiskt och socialt. Även så arbetar man för samhällenas förmåga att själva delta i beslut som berör dem själva och att uppmuntra invånarna att hålla fast vid sina mänskliga rättigheter.

Kyrkans utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakon.