Sjundeå begravningsplats

Sjundeå begravningsplats

Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

Allmän information

Begravningsplatsen i Sjundeå ligger runt S:t Petri kyrka. Begravningsplatsen är en del av Sjundeå kyrkoområde, som består av själva kyrkan, klockstapeln samt det gamla och det nya bårhuset. Sjundeå begravningsplats omfattar ca. 2 ha. 

Det gamla bårhuset, likkällaren, byggdes efter krigen. Före det vet man att det funnits skyddsrum, där liken kunde placeras i väntan på begravningen. Numera är likkällaren tom. Det nya bårhuset, där det finns kylutrymmen för avlidna samt ett avskedsrum, byggdes år 2010.

Begravningsplatsen utvidgades år 2000, och då tog man i bruk en ny urnebegravningsplats, urnelunden. År 2016 invigde man en minneslund.

Begravningsplatsen i Sjundeå är indelad i 15 områden (områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIIA, XIIB, XIII, XIV och XV).
Enligt det gemensamma kyrkofullmäktiges beslut mottar Sjundeå församlingar inte längre kistbegravningar till områdena I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII och XIV, alltså den sk. gamla sidan av begravningsplatsen. 

De äldsta gravstenar som fortfarande finns på gravgården härstammar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Karta

Karta över Sjundeå begravningsplats

Från denna länk kan du ladda ner en utförligare karta i PDF-form.

Hjältegravarna i Sjundeå

Efter att vinterkriget hade börjat började man enligt statsmaktens beslut också i Sjundeå i snabb takt förbereda ett hjältegravsområde. Landsvägen som ledde från Sjundeå via Svidja mot norr och som gick intill gravgården flyttades västerut, för att man kunde grunda det nya begravningsområdet. Hjältegravarna finns på nuvarande område XIII.

Området invigdes på De stupades dag den 15 maj 1949. Hjältegravsområdets minnesmärke är gjord av Uno och Toni Luoma från Lojo stenhuggeri och designats av arkitekt A. W. Rancken. Minnesmärket består av ett stort kors med stenhällar med texten ”För Fosterlandet - Isänmaan puolesta” på vardera sidan av korset. Det finns 81 hjältegravar på hjältegravsområdet i Sjundeå.

Mittemot hjältegravarna finns en åminnelsesten. Vid stenen kan man tända ett ljus till minnet av en anhörig som begravts på en annan ort.

Hjältegravmonumentet

Minnesmärket vid hjältegravar

Urnelunden och minneslunden

Urnegravområdet, som även kallas urnelunden (område XII B) och minneslunden (område XV) har designats av Pekka Huttunen. Urnelunden ligger i närheten till församlingshemmet bakom minneslunden. Urnelunden togs i bruk år 2000 och minneslunden år 2016.

Minneslund i Sjundeå

Minneslunden och minnesstenen

Minneslunden består av en gräsplan som är gravområdet, en minnessten, där man fäst namnplattor med namn på dem som är begravda i minneslunden, och av en stenplatå, där man kan lägga blommor från jordfästningen av de avlidna som kommer att begravas i minneslunden.

Församlingarna önskar att man inte skulle hämta och förvara enstaka blommor, ljus, lyktor eller minnesföremål på området. Området är en gemensam gravplats för flera avlidna, och därför är det inte meningen att man hämtar blommor eller föremål till området till minnet av enstaka avlidna. Dessa avlägsnas av gravvårdsarbetarna.

 

Parkering

Parkera framför kyrkan är endast tillåttet för markerade platser. Övrigt område fungerar som en räddningsväg och måste därför hållas tomt. Besökarna kan parkera på sandparkeringsplanen som ligger nära församlingshemmet (Kalansgränden 5).

WC-utrymmen

Församlingshemmets toaletter är öppna under församlingskansliets öppethållningstider.

I servicehuset, som ligger norr om kyrkan, finns det en allmän, rullstolstillgänglig toalett. Dessa WC-utrymmen är öppna under gudstjänster, kyrkliga förrättningar och under tillställningar på gravgården.

 

Läge på kartan

Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Nästan tillgänglig plats Nästan tillgänglig plats
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Toalett Toalett