Bröllopsarrangemang

För en kyrklig vigsel bör den ena av brudparet vara medlem av kyrkan och ha gått skriftskolan. Den andra kan höra till en annan kristen kyrka, eller ett kristet trossamfund och behöver då inte ha gått skriftskolan.

Hör den andra inte till någon kristen kyrka kan paret inte få en kyrklig vigsel.

Möte med vigselförrättaren

Vilken präst som helst i den evangelisk-lutherska eller anglikanska kyrkan kan viga till äktenskap. Oftast bokar man sin egen församlings präst. I Sjundeå sker bokningarna vid Sjundeå församlingars pastorskansliet.

Om ni väljer en "egen" präst, är det bra att ge hans/hennes kontaktuppgifter till dem som bokar vigsel- och festplats och sköter övriga arrangemang, så att olika praktiska frågor kan skötas smidigt. Brudparet och vigselprästen träffas för vigselsamtal före vigseln och komma överens om alla detaljer vid förrättningen.

Vittnen

Vid vigseln bör två vittnen, vilkas namn antecknas i vigselintyget, vara närvarande. Om brudparet önskar det kan vigseln också förrättas i församlingens lokaliteter med två av församlingens medarbetare som vittnen.

Vittnet skall vara en myndig person som närvarar under hela vigseln och som kan vid behov intyga att paret blivit vigt.

Vigselmusiken

Vigselmusiken ska diskuteras med en församlingskantor. I valet av musik bör man beakta vigselns gudstjänstkaraktär. Kantorn ansvarar för orgelmusiken och ackompanjemanget av psalmer som ingår i förrättningen. Annan slags musik ska man komma överens om skilt.

Vigselmusiken kan variera, oftast är preludiet och postludiet en marsch, men också annan musik som passar i kyrkorummet går bra. De populäraste bröllopsmarscherna Öppna länk i ny flikär bl.a. Kuulas, Mendelssohns och Melartins marscher.

Vanligtvis hör också minst en psalm till vigselprogrammet, t.ex. vigselpsalmerna nr 235-237 i psalmboken, men om brudparet önskar det kan också andra psalmer användas. Psalmerna finns på webbplatsen Psalmboken på webbenÖppna länk i ny flik.

Välsignelse av äktenskap

Ett civiläktenskap kan välsignas kyrkligt. Tilläggsinformation om välsignelsen får du i din hemförsamling eller på servicecentralen.

Bröllopsfesten

Efter vigseln ordnar man oftast en bröllopsfest. Festen kan hållas hemma, på restaurang, i en festlokal eller i församlingshemmet, beroende på bröllopsgästernas antal och på vilka önskemål man har.

Bröllopspar