Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

  • bli fadder

  • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling

  • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger

  • för kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.

  • gå självständigt till nattvarden, och behöver inte vara i sällskap med en av dina föräldrar eller din konfirmandledare som hittills