Frivilligarbetet i församlingen

Församlingen behöver förutom sina arbetstagare även frivilliga församlingsmedlemmar för olika uppdrag. Församlingen ordnar olika evenemang där man behöver hjälp och extra händer. 

Välkommen med! Kontakta församlingens diakoniarbetare Eva Ahl-Waris om du vill stå upp som frivillig och hjälpa till!

händer uppe i luften