Frivilligarbetet i församlingen

Församlingen behöver förutom sina arbetstagare även frivilliga församlingsmedlemmar för olika uppdrag. I församlingen ordnas regelbundet olika evenemang där man gärna tar emot hjälp och extra händer. 

Välkommen med! Kontakta församlingspastorn Fanny Mäkirinta om du vill stå upp som frivillig och hjälpa till!

Gemensamt Ansvar-insamlingen 2024

Vill du delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen genom bössinsamling får du gärna vara i kontakt med Fanny Mäkirinta.

Ifall du vill bidra på andra sätt till insamlingen tar vi gärna emot lotteri-vinster och priser - även de minsta priserna är värdefulla för sin mottagare.

händer uppe i luften