Skolelever

Lär känna din hemkyrka

År 2005 firade kyrkan i Finland 850-års jubileum och inom barnverksamheten syntes det här som projektet ”Lär känna din hemkyrka”. 

Vi har fortsatt med traditionen nu i över femton år och kommer också i år att bjuda in ettorna till ”Änglavandring”, treorna till ”Akustik i kyrkan” och femmorna till ”Medeltid i kyrkan”. På det här sättet vill vi presentera kyrkan som en kyrkohistorisk byggnad, en del av vår historia – på ett barnvänligt sätt. 

I ”änglavandringen” får barnen via små och större ängladockor, och via målningarna i taket, bekanta sig med vår gamla stenkyrka och alla de gamla föremål som finns i den. Vi går omkring och upplever kyrkan med alla våra sinnen; hörsel, syn, känsel, lukt och smak. 

I treornas ”akustik i kyrkan" lyssnar vi tillsammans på kyrkans olika ljud; på kyrkklockor, orgel, flygel och vår egen röst. Hur låter vi i kyrkan, hur låter kyrkotystnaden? 

I femmornas/sexornas ”medeltid i kyrkan” förflyttas vi tillbaka i tiden, till medeltiden, till en kyrka där munkar och nunnor rör sig, prästen mässar på latin och ”folkets Bibel” är målad på väggarna. 

För att alla årskurser i skolan ska få sin egen församlingskontakt bjuds förskolan och årskurserna 2, 4 och 6 till Påskvandring i Capella inför påsken.

 

Välkommen till din hemkyrka!

 

Barn på änglavandring i kyrkan.