Efter dopet

Genom dopet blir barnet medlem i församlingen. Senare inbjuds barnet till församlingens klubbar och evenemang och till skriftskolan. Tillsammans med sina föräldrar eller någon annan vuxen får barnet delta i nattvarden, efter att föräldrarna samtalat med barnet om nattvardens innebörd.

Efter dopet läses barnets namn upp vid den egna församlingens gudstjänster. Då ber församlingen för barnet, familjen och faddrarna.

Dopet innebär att barnets väg som kristen inleds. Att växa som kristen är en resa som pågår hela livet. Enligt Bibelns dopbefallning har Gud lovat att vara med de sina alla dagar till tidens slut. Dopet bär genom hela livet.

Familjen går på åkern.