Sjundeå svenska församling tackar alla som röstat i församlingsvalet 2018 och alla som hjälpt till i ordnandet av valet!

Sjundeå svenska församling

Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten har hand om de gemensamma tjänsterna, pastorskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna.
Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Det högsta beslutande organet i församlingarna är gemensamma kyrkofullmäktige som utses via val. Gemensamma kyrkorådet förbereder alla ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och har också egen beslutanderätt i många av kyrkliga samfällighetens ärenden.

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Röstsedeln för kyrkofullmäktige är vit.

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.

Röstsedeln för församlingsrådet är orange.