TVÅSPRÅKIG HÖGMÄSSA FÖR HELA FAMILJEN 2.2.2020 KL. 10 I S:T PETRI KYRKA

Gemensamt ansvar insamlingen startar med tvåspråkig familjehögmässa i S:t Petri kyrka och ett evenemang i församlingshemmet. 

 I år stöder Gemensamt ansvar föräldraskapets betydelse i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf.

20% av de insamlade medlen går direkt till Mannerheims Barnskyddsförbunds förening i Sjundeå för att stöda föräldraskapet. Föreningen är även med och organiserar vårens Gemensamt Ansvar evenemang.

 

VÄNDAGSKAFFE 14.2.2020 kl. 18

Musikprogram och lätt servering i församlingshemmet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

 

KVÄLLSMÄSSA PÅ ASKONSDAG 26.2.2020 kl. 19.30 i S:t Petri kyrka.

Askonsdagen firas på onsdagen som följer fastlagssöndagen. Fastetiden som börjar på askonsdagen pågår fram till påskdagen. Askonsdagen har fått sitt namn av att det i bibeln beskrivs hur ånger och bot symboliseras av att man klär sig i säck och strör aska över huvudet.

Varmt välkommen på en annorlunda mässa!

 

 

PROSTERIETS PILGRIMSDAG 7.5.2020 kl. 9-15

- Morgonbön i Degerby kyrka

- Vandring

- Kort pilgrimsmässa i S:t Petri kyrka

- Gemenskapslunch i församlingshemmet

- Frivillig kollekt för mission

Info och anmälan till t.f kyrkoherde Monica Cleve senast 27.4.2020

040 678 2368 eller monica.cleve@evl.fi