Församlingsrådet

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar, de förtroendevalda som blivit valda till sitt uppdrag i församlingsvalet, planerar, styr och fattar beslut om församlingens verksamhet. Kyrkoherden fungerar som ordförande i församlingsrådet. 

Sjundeå finska församling (Siuntion suomalainen seurakunta) har ett eget, motsvarande församlingsråd. Vardera församlingsråd bestämmer om sin egna församlings verksamhet och väljer dess arbetstagare. Bl.a. barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighetsområden.

Mötestidtabell

  • Församlingsrådet håller sitt nästa möte 16.4. kl. 18.30.

Församlingsrådets håller sina möten i församlingshemmet kl. 18.30. Mötesdeltagarna har möjlighet att delta i mötet på distans. 

Protokollet hålls till allmänt påseende efter mötet i församlingshemmet och på våra nätsidor.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen (652/2023), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt de lagar som kan föreskriva sekretess.

Påverka beslutsfattandet genom att göra en motion!

Förtroendevalda

Förtroendevalda hittar du genom att klicka här.

Sjundeå svenska församlings logo

Kallelse och föredragningslistor

Kallelse och föredragningslistor publiceras här.

Mötesprotokoll 2024