Församlingsrådet

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar, de förtroendevalda som blivit valda till sitt uppdrag i församlingsvalet, planerar, styr och fattar beslut om församlingens verksamhet. Kyrkoherden fungerar som ordförande i församlingsrådet. 

Sjundeå finska församling (Siuntion suomalainen seurakunta) har ett eget, motsvarande församlingsråd. Vardera församlingsråd bestämmer om sin egna församlings verksamhet och väljer dess arbetstagare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighetsområden.

Mötestidtabell

  • 28.9.
  • 2.11.

Församlingsrådets håller sina möten i församlingshemmet kl. 18.30. Mötena hålls som hybridmöten, dvs. mötesdeltagarna har möjlighet att delta i mötet elektroniskt.

Protokollet hålls till allmänt påseende i församlingshemmet.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen (652/2023), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

Påverka beslutsfattandet genom att göra en motion!

Förtroendevalda

Förtroendevalda hittar du genom att klicka här.

Sjundeå svenska församlings logo