Musik för Skolbarn

Barnkören och musikklubbar i Capella efter skoldagen.

Mera information ger kantor Sirpa Lilius tel. 050-4681727 eller via e-mail: sirpa.lilius@evl.fi

Färggranna noter