Sjundeå kyrkliga samfällighet

Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta (Sjundeå finska församling) bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten har hand om de gemensamma tjänsterna, församlingskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna. Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Det högsta beslutande organet i församlingarna är gemensamma kyrkofullmäktige som utses via val. Gemensamma kyrkorådet förbereder alla ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och har också egen beslutanderätt i många av samfällighetens ärenden.

Samfälligheten leds av ekonomichefen Ingeborg Malm.

Kontaktuppgifter

Adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

E-post: siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi

logo