Frågor om bröllop - FAQ

Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också?

Man behöver inte vara konfirmerad, men man ska ha gått i skriftskola.

Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel?

Den ena ska höra till den evangelisk-lutherska kyrkan, och ha gått i skriftskola.  Den andra kan höra till en annan kristen kyrka, eller ett kristet trossamfund, och behöver då inte ha gått i skriftskola.

Vilka kristna kyrkor och kristna trossamfund som duger kan de berätta på pastorsexpeditionen.

Hör den andra inte till någon kristen kyrka alls kan paret inte tyvärr få kyrklig vigsel. Läs i så fall mera om välsignelse av (civil)äktenskap.

Kan en del av vigseln vara på ett annat språk?

Det är vanligt med tvåspråkiga vigslar på svenska och finska. Prästen turar om med språken. Man tar alltså inte det hela dubbelt.

Vad är en brudfrämma?

Ordet brudfrämma används på sina håll i Svenskfinland, det betyder samma sak som brudtärna.

När kan bruden ha slöja?

Brudslöjan är mera ovanlig nuförtiden. Att man uppfattar slöjan symboliskt (och faktiskt på olika sätt på olika orter) är folklig tradition, och inte något som kyrkan står för. Det är alltså brudens sak att själv besluta hur hon vill ha det.

Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas?

Nej, det behövs inte. 

Ifall den ena hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra är muslim rekommenderas att man inte begär välsignelse över äktenskapet, trots att det i princip inte är olagligt med en sådan välsignelse.

Det är i princip möjligt för prästen att välsigna ett äktenskap trots att ingendera hör till kyrkan. Då är det viktigt att föra en diskussion med prästen om välsignelsens betydelse.

Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet?

Nej, det kan ni inte tyvärr. Vår kyrka önskar att den civila vigseln förrättas någon annanstans än i kyrkan.

Min blivande fru/man är mest på resa. Räcker det om bara jag träffar prästen?

Programmet under vigseln kan ni säkert besluta om, du och prästen. Din resande utvalda kan komma med önskemål, och låta dig besluta. Det kan ändå vara värdefullt med ett förtroligt samtal om gemenskap, glädjeämnen och svårigheter. Då är det fint om båda kan vara med. Rådgör med prästen om vigselsamtalet.

Vi har båda varit gifta förut, så vi vet hur en vigsel går till och vad äktenskap innebär. Borde vi ändå träffa prästen?

Olika präster gör vigseln olika. En annan kyrka betyder också annorlunda praktiska lösningar. Och det förtroliga samtalet med prästen handlar förstås om det som gäller er båda just nu.

Kan vi kasta ris eller blomblad inne i kyrkan eller utanför kyrkan?

Församlingen önskar att inga blomblad, ris etc. kommer att kastas inne i kyrkan eller utanför kyrkan. Det kan nämligen vara väldigt svårt att städa upp i tid innan den nästa förättningen. Såpbubblar är ändå en bra alernativ utanför kyrkan.

Händer