Bli medlem i kyrkan

Inträde i kyrkan

Inträde i kyrkan betyder att du blir medlem i församlingen på din hemort. Sjundeå har två evangelisk-lutherska församlingar; Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta. Du kan bli medlem i en av dessa församlingar på grund av ditt modersmål. 

Du kan bli medlem i kyrkan via en webbtjänst eller genoma att fylla i inträdesblanketten. Du kan också kontakta direkt Esbo regioncentralregister.

Webbtjänsten Bli medlem i kyrkan

Du kan bli medlem i kyrkan via en datasäker webbtjänst. Om du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Om du inte har tillgång till bankkodsidentifikation går det att via tjänsten skicka en kontaktbegäran som startar inträdesprocessen.

Dina personuppgifter förmedlas till församlingen i din hemkommun. Medlemskapet träder i kraft först när församlingen har hunnit registrera den. Om något är oklart så tar församlingen kontakt med dig.

Bli medlem i kyrkanÖppna länk i ny flik

Inträdesblankett

Det går också att bli medlem i kyrkan genom att skriva ut och fylla i inträdesblankettenÖppna länk i ny flik. Blanketten ska skickas per post eller lämnas in till Sjundeå pastorsexpedition. 

Bli medlem i kyrkanÖppna länk i ny flik

Bra att veta

  • För att kunna bli medlem ska man vara döpt. Om du har fyllt 15 år ska du också vara konfirmerad. Du kan komma överens med församlingen om dop och konfirmation. Din ålder och din livssituation påverkar hur det här görs. 
  • En person som är finsk medborgare och har hemkommun i Finland kan bli medlem i en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Också finska medborgare fast bosatta utomlands och utländska medborgare som har hemkommun i Finland kan bli medlemmar i kyrkan.
  • En utländsk medborgare som saknar hemkommun i Finland kan bli medlem i kyrkan efter att ha deltagit i församlingens verksamhet tre månader.
  • Personer under 18 år kan bli medlemmar i kyrkan med sina vårdnadshavares samtycke. Mera information om hur en minderårig blir medlem i kyrkan
  • Som medlem i kyrkan betalar man kyrkoskatt. Skattesatsen varierar i olika församlingarna mellan en och två procent. Information om kyrkoskatten och hur pengarna används
  • När du blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland upphör inte ett eventuellt medlemskap i ett annat kyrkosamfund automatiskt. Du måste först avsluta det andra medlemskapet. 
  • Den som blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan inte samtidigt vara medlem i något annat religiöst samfund. En medlem kan samtidigt höra till ett annat religiöst samfund endast om kyrkomötet har godkänt en ekumenisk överenskommelse om ömsesidiga förutsättningar för medlemskap. Ett egentligt dubbelt medlemskap kan i praktiken uppstå endast med Anglikanska kyrkan i Finland, som har cirka hundra medlemmar. 
  • En person som blir medlem i ett annat religiöst samfund anses ha utträtt ur evangelisk-lutherska kyrkan.
bli medlem i kyrkan logo