Sjundeå svenska församlings tillgänglighetsutlåtande

URL-adress: https://www.sjundeaforsamling.fi

Sjundeå svenska församling strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Förbättrandet av sidans användningen och anpassningen till aktuella tillgänglighetsstandarder pågår kontinuerligt.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör Sjundeå svenska församlings nätsidor och är gjord 03.03.2022

Funktioner som stöder tillgänglighet

Sjundeå svenska församling försäkrar tillgängligheten med följande åtgärder:

 • Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé.
 • Tillgänglighet hör till vårt interna verksamhetssätt.
 • Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis.
 • I vår organisation har en person utnämts till att ansvara för tillgängligheten.
 • Vi erbjuder våra arbetstagarna återkommande utbildning kring tillgänglighet.
 • Vår organisation har tydliga mål och ansvarsnivåer för tillgänglighet.
 • Vår organisation har fastställda metoder för kvalitetssäkring av tillgängligheten.

 

Den digitala tjänstens utrymme

Sidans nuvaranade standard för tillgänglighet

Sidan uppfyller de tekniska krav som Tillgängligheten beaktad-stämpeln kräver. Sidan strävar till WCAG 2.1, AA-nivå inom loppet av januari 2020.

Nuvarande innehållets överensstämmelse

Delvis överensstämd: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden fullt ut.

Den digitala tjänstens icke-tillgängliga innehåll

Användare kan fortfarande stöta på problem på sidorna. Här följer en beskrivning av kända problem kring tillgängligheten. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar problem som inte finns nämnda.

Tekniska brister

Sidan har tekniska brister kring tillgänglighet på följande områden: webbläsarens användning i blanketternas formulärfält, länkarnas fokusering eller visuella förstärkning, sidornas huvudrubriker eller rubrikernas titelfält saknas, ifram beskrivningar fattas, fel i förverkligandet av wai-aria och i att förbigå innehåll som upprepas med hjälp av webbläsaren. 

Vi strävar efter att korrigera våra brister före slutet av januari 2020.

Video

En del av videon har för tillfället ingen textning. De videon som finns på sidan utan textning skall raderas inom två veckor från publicering.

Bildernas alternativa texter (alt-text)

En del av våra bilder kan sakna alt-text. Vi går igenom dem och korrigerar saknade texter.

Dokument (PDF, Word, Powerpoint, Excel)

Några dokument som finns på våra sidor är för tillfället inte tillgängliga. Vi korrigerar och gör dokumenten tillgängliga så snart som möjligt. Kontakta oss om du hittar brister.

Färgkontraster

På våra sidor är inte färgkonstrasterna på alla punkter enligt WCAG-standard. Vi korrigerar så snart som möjligt.

Läsbarhet

Vår sida strävar efter att använda kännetecken för tydligt språk. Detta förverkligas inte nödvändigtvis på alla våra sidor.

Kompatibilitet med webbläsare

Sidan är kompatibel med följande webbläsare:

Internet Explorer (Windows), version 11
Chrome (Windows, Mac), nyaste versioen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Tillvägagångssätt kring utvärdering

Sjundeå svenska församling bedömmer den här sidans tillgänglighet på följande sätt.

 • Självvärdering: organisationen har utvärderat internt
 • Tillgänglighets utmärkelse 2016,   11/2017

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet i vår digitala tjänst? Låt oss veta och vi korrigerar bristerna.

Vi tar gärna emot respons om vår sidas tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Telefon: +358 09 25251125
 • E-post: sjundea.svenska@evl.fi
 • Postadress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby, Finland

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor, ber vi dig kontakta oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller att du inte alls får ett svar under två veckor, kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverket. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverket sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000