Sjundeå pastorskansliet

Pastorskansliet eller kyrkoherdeämbetet betjänar i frågor som gäller bokning av förrättningstider, personal och utrymmen. Vänligen observera att ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning beställs alltid från Esbo regioncentralregister. Sjundeå svenska församling sköter inte mera ämbetsbevis, släktutredningar eller släktforskning.

Pastorskansliet finns i samma byggnad som församlingshemmet.

OBS! Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, fastighetsväsen och informationsförvaltning.

Kontaktinformation 

Tel. 09 2525 1125 (tis-ons kl. 9-12 och tors kl. 12-15)

E-post: sjundea.svenska@evl.fi (för Sjundeå svenska församling) eller siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi (för Sjundeå kyrkliga samfällighet)

Besöks- och postadress 

Församlingshemmet
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå kby
Öppet för besök på tisdagar och onsdagar kl. 9-12

Karta

Kansliet
Kalansgränden 5
02570  Sjundeå

Öppet för besök: tis-ons kl. 9-12, Telefonservice: tis-ons kl. 9-12, tors kl 12-15