Sjundeå församlingskansli

Församlingskansliet betjänar i frågor som gäller bokning av förrättningstider och utrymmen. 

Vänligen observera att ämbetsbevissläktutredningar och släktforskning beställs alltid från Esbo regioncentralregister. Sjundeå församlingar sköter ej ämbetsbevis, släktutredningar eller släktforskning.

Obs! Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, fastighetsväsen, gravskötsel och informationsförvaltning.

Församlingskansliet finns i samma byggnad som församlingshemmet.

Kontaktinformation

E-post: [email protected] (Sjundeå svenska församling)
eller [email protected] (Sjundeå kyrkliga samfällighet)

Tel. 09 2525 1125 (mån kl. 12-15, tis-ons kl. 9-12)

Besöks- och postadress 

Församlingshemmet
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå kby
Öppet för besök: tis-ons kl. 9-12

Karta

Kansliet
Kalansgränden 5
02570  Sjundeå

Öppet tis- ons kl. 9-12. Telefonservicen är öppen mån kl. 12-15, tis-ons kl. 9-12