Sjundeå församlingskansli

Församlingskansliet betjänar i frågor som gäller bokning av förrättningstider, personal och utrymmen. Vänligen observera att ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning beställs alltid från Esbo regioncentralregister. Sjundeå svenska församling sköter inte mera ämbetsbevis, släktutredningar eller släktforskning.

Församlingskansliet finns i samma byggnad som församlingshemmet.

Obs! Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, fastighetsväsen och informationsförvaltning.

Kontaktinformation

E-post: sjundea.svenska@evl.fi (för Sjundeå svenska församling)

eller siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi (för Sjundeå kyrkliga samfällighet)

Tel. 09 2525 1125 (Öppet tis-ons kl. 9-12, tors kl. 12-15)

Besöks- och postadress 

Församlingshemmet
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå kby
Öppet för besök på tisdagar och onsdagar kl. 9-12

Karta

Kansliet
Kalansgränden 5
02570  Sjundeå

Öppet kl. 9-12. Telefonservicen är öppen tis-ons kl. 9-12, tors kl. 12-15.