Sjundeå pastorskansliet

Pastorskansliet eller kyrkoherdeämbetet betjänar i frågor som gäller bokning av förrättningstider, personal och utrymmen. Vänligen observera att ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning beställs alltid från Esbo regioncentralregister. Sjundeå svenska församling sköter inte mera ämbetsbevis, släktutredningar eller släktforskning.

Pastorskansliet finns i samma byggnad som församlingshemmet.

Kontaktinformation 

Tel. 09 2525 1125 (tis-ons kl. 9-12 och tors kl 12-15)

E-post: sjundea.svenska@evl.fi (för Sjundeå svenska församling) eller siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi (för Sjundeå kyrkliga samfällighet)

Besöks- och postadress 

Församlingshemmet
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå key
Öppet för besök på tisdagar och onsdagar kl 9-12

Karta

Kalansgränden 5
02570  Sjundeå

Öppet för besök: tis-ons kl. 9-12, Telefonservice: tis-ons kl. 9-12, tors kl 12-15