Sjundeå församlingskansli

Församlingskansliet betjänar i frågor som gäller bokning av förrättningstider och utrymmen. 

Vänligen observera att ämbetsbevissläktutredningar och släktforskning beställs alltid från Esbo regioncentralregister. Sjundeå församlingar sköter ej ärenden gällande ämbetsbevis, släktutredningar eller släktforskning.

Obs! Ekonomikansliet betjänar i frågor gällande församlingarnas och samfällighetens gravskötsel, ekonomi och fastighetsväsen.

Församlingskansliet ligger i samma byggnad som församlingshemmet.

Kontaktinformation

E-post: sjundea.svenska@evl.fi (Sjundeå svenska församling)
eller siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi (Sjundeå kyrkliga samfällighet)

Tel. 09 2525 1125

Öppet för besök: tis-ons kl. 9-12.

Besöks- och postadress 

Församlingshemmet
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå kby
Öppet för besök: tis-ons kl. 9-12

Karta

Kansliet
Kalansgränden 5
02570  Sjundeå

Öppet tis- ons kl. 9-12.