Ekonomikansliet

Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, förvaltning och fastighetsväsen.

I frågor angående ekonomi och förvaltning i Sjundeå kyrkliga samfällighet, kontakta ekonomichef Ingeborg Malm.

Ekonomikontorets kanslist Nina Grönholm betjänar i frågor om de administrativa ärenden som berör begravningsväsendet, såsom gravvårdsavtal.

Kontaktuppgifter

Telefon: 046 922 9263
Ekonomikansliets adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

Karta

Pengar i glassburken