Ekonomikontoret

Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, fastighetsväsen och informationsförvaltning.

I frågor angående ekonomi och förvaltning i Sjundeå kyrkliga samfällighet, kontakta ekonomichef Ingeborg Malm.

Ekonomikontorets kanslist Nina Grönholm betjänar i frågor om de administrativa ärenden som berör begravningsväsendet, såsom gravvårdsavtalen.

Kontaktuppgifter


Telefon: 046 922 9263
Ekonomikansliets adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

Karta

Pengar i glassburken

Tag kontakt

Ekonomichef
Samfällighetens ledning

På semester 27.6-29.7.2022

Ekonomikontorets kanslist

På semester 27.6-3.7 och 18.7-15.8.2022