Ekonomikontoret

Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, fastighetsväsen och informationsförvaltning.

I frågor angående ekonomi och förvaltning i Sjundeå kyrkliga samfällighet, kontakta ekonomichef Ingeborg Malm.

Ekonomikontorets kanslist Nina Grönholm betjänar i frågor om de administrativa ärenden som berör begravningsväsendet, såsom gravvårdsavtalen.

Kontaktuppgifter


Telefon: 046 922 9263
Ekonomikansliets adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

Karta

Pengar i glassburken