Sjundeå församlingarnas statistik

År 2021

I slutet av året 2021 hade Sjundeå församlingar tillsammans cirka 3980 medlemmar.

  • Siuntion suomalainen seurakunta: c. 2640 medlemmar
  • Sjundeå svenska församling: c. 1350 medlemmar

År 2020

I slutet av året 2020 hade Sjundeå församlingar tillsammans 4055 medlemmar. 

  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2661 medlemmar (c. 64% av kommunens finskspråkiga ivånare)
  • Sjundeå svenska församling: 1394 medlemmar (c. 80% av kommunens svenskspråkiga invånare)