Sjundeå församlingars statistik

År 2023

I slutet av juli 2023 hade Sjundeå församlingar tillsammans 3908 medlemmar. Medlemsantalter fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1319 medlemmar (ca. 80% av kommunens svenskspråkiga befolkning.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2589 medlemmar (ca. 59% av kommunens finskspråkiga befolkning.)

År 2022

I slutet av år 2022 hade Sjundeå församlingar tillsammans 3933 medlemmar. Medlemsantalet fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1316 medlemmar (ca. 80% av kommunens svenskspråkiga befolkning.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2617 medlemmar (ca. 59% av kommunens finskspråkiga befolkning.)

År 2021

I slutet av året 2021 hade Sjundeå församlingar tillsammans 3980 medlemmar. Medlemsantalet fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1350 medlemmar (ca. 81% av kommunens svenskspråkiga befolkning.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2640 medlemmar (ca. 61% av kommunens finskspråkiga befolkning.)

År 2020

I slutet av året 2020 hade Sjundeå församlingar tillsammans 4055 medlemmar. Medlemsantalet fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1394 medlemmar (ca. 80% av kommunens svenskspråkiga invånare.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2661 medlemmar (ca. 64% av kommunens finskspråkiga ivånare.)
logo