Sjundeå församlingars statistik

År 2021

I slutet av året 2021 hade Sjundeå församlingar tillsammans 3980 medlemmar.

  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2640 medlemmar (ca. 55% av kommunens finskspråkiga befolkning)
  • Sjundeå svenska församling: 1350 medlemmar (ca. 81% av kommunens svenskspråkiga befolkning)

År 2020

I slutet av året 2020 hade Sjundeå församlingar tillsammans 4055 medlemmar. 

  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2661 medlemmar (ca. 64% av kommunens finskspråkiga ivånare)
  • Sjundeå svenska församling: 1394 medlemmar (ca. 80% av kommunens svenskspråkiga invånare)
logo