Sjundeå kyrkoarkiv

Arkivbildare i Sjundeå kyrkoarkiv är Sjundeå svenska församling, Siuntion suomalainen seurakunta, Sjundeå kyrkliga samfällighet och Sjundeå församling (Sjundeå församling delades i två år 2000).

Innehåll

Sjundeå kyrkoarkiv innehåller dokument från allmän förvaltning, ekonomiförvaltning och fastighetsförvaltning som skall förvaras länge eller permanent. Dessutom finns det ett litet bibliotek som innehåller gammal religiös litteratur och kungörelser i arkivet. 

Forskning

Sjundeå kyrkoarkiv är inte öppet för allmänheten eller privatpersoner. Forskare i universiteten kan vara i kontakt med samfälligheten om forskning. Vi överväger alla förfrågningar individuellt. 

Digitala arkiv

En stor del av Sjundeås gamla kyrkoböcker har digitaliserats. Man kan forska i dessa böcker via Riksarkivets webbtjänst och Finlands Geneologiska samfundets webbtjänst.

Gamla böcker