Lediga tjänster i Sjundeå svenska församling

Här kan du hitta lediga tjänster i Sjundeå svenska församling och i Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Sjundeå svenska församling lediganslår en barnledarbefattning

Vill du ha ett meningsfullt, socialt och viktigt jobb? Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse, och är i kraft tillsvidare.

Under förmiddagarna finns det möjlighet att leda öppna vuxen-barngrupper, ungdomsgrupper, musiklek eller delta i samarbetet med småbarnspedagogiken.

Arbetet kan vara heltid, eller deltid, beroende på den sökandes intresseområden och färdigheter. Utmärkta kunskaper i svenska förutsätts samt körkort och tillgång till egen bil. Musikaliska färdigheter ses som en fördel.

Skriv en fritt formulerad ansökan där du lyfter fram dina kunskaper, färdigheter och intresseområden samt vilken typ av arbete du i första hand är intresserad av.

Den som anställs bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Lön: kravgrupp 402 (grundlön från 1.6.2022 2092,17€). Vi erbjuder välfungerande arbetshälsovård samt Smartumförmån. Vi önskar att du har utbildning och/eller erfarenhet inom branschen, men personer utan formell behörighet och som f.ö. lämpar sig för uppgiften tas också i beaktande. Prövotid 6 månader.

Ansökningstiden går ut onsdag 25.5.2022 kl. 15.00. Eventuella intervjuer hålls 1.6.2022.

Närmare uppgifter ger kyrkoherde Tom Bergman, tfn 040 678 2368, tom.bergman@evl.fi.

Sjundeå S:t Petri kyrka