Lediga tjänster i Sjundeå svenska församling

Här kan man hitta lediga tjänster i Sjundeå svenska församling och i Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Församlingsmästare-kyrkvaktmästare

Tjänsten som församlingsmästare-kyrkvaktmästare har lediganslagits i Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Till församlingsmästare-kyrkvaktmästarens uppgifter hör att bl.a. förbereda utrymmena inför tillställningar, hålla ordning, städa, sköta fastigheterna och delta i begravningsväsendets uppgifter, såsom att förevisa gravplatser och delta i begravningar. Därtill hör det till hans eller hennes uppgifter att samarbeta med församlingsmästaren-gravgrävaren/trädgårdsmästaren/gårdskarlen, fungera som vikarie samt fungera som förman för gravgårdens säsongarbetare under dennes årssemestrar. I arbetet ingår kvälls- och veckoslutsarbete.

Vi värdesätter erfarenhet av branschens arbetssätt och -metoder, initiativförmåga, ett professionellt och självständigt grepp om arbetet samt god interaktions- och samarbetsförmåga. Uppgiften förutsätter att man behärskar de mest allmänna adb-program. Båda inhemska språken behövs i arbetet.

Kyrkvaktmästarens yrkesexamen ses som en fördel, likaså erfarenhet som sökanden fått i praktiska arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att sökanden förbinder sig till församlingens värdegrund.

Den valda personen bör vara konfirmerad medlem i evangelisk-lutherska kyrkan. E prövotid om sex månader ingår. Lönen följer KyrkTAK, kravgrupp 403 (grundlönen är 2.135,97 euro). Dessutom kan en personlig lönedel utbetalas på basis av kunnighet och arbetserfarenhet. Den valda bör innan mottagandet av arbetsförhållandet förete ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna inlämnas via e-post före 12.11.2020 kl. 16 till ingeborg.malm@evl.fi. Skriv ”Ansökning till Sjundeå-tjänsten” i rubrikfältet.

Intervjun för dem som kallas till den sker 17.11. 2020. Tjänsten bör mottas vid överenskommen tidpunkt.

Tilläggsuppgifter ges av Ingeborg Malm 040-5353600. Uppgifter om Sjundeå www.sjundea.fi och om församlingarna www.siuntionseurakunta.fi och www.sjundeaforsamling.fi.