Lediga tjänster i Sjundeå svenska församling

Här kan du hitta lediga tjänster i Sjundeå svenska församling och i Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Kyrkvaktmästare

Sjundeå kyrkliga samfällighet söker en kyrkvaktmästare till ett stadigvarande arbetsförhållande.

I kyrkvaktmästararbetet ingår förberedande av utrymmen och förrättningar, upprätthållande av ordning, städning, fastighetsskötsel, att se till säkerheten i utrymmena, att delta i begravningsväsendets uppgifter, såsom att visa gravplatser samt att delta i begravningar och urnebisättningar.

Vi värdesätter erfarenhet av arbetssätte och -metoder inom branschen, initiativtagande, ett professionellt och självständigt arbetssätt samt goda interaktions- och samarbetsfärdigheter. Kunskap i de båda inhemska språken (finska och svenska) är ett måste.

Kyrkvaktmästarens yrkesexamen och erfarenhet som uppnåtts i praktiska yrkesuppgifter ses som en fördel. Vi förväntar oss att kyrkvaktmästaren förbinder sig till församlingens värden.

I arbetet tillämpas samarbetstid i fyra veckors perioder. Arbetets tyngdpunkt ligger på veckoslut, helger och kvällar. De lediga dagarna infaller på vardagar. Ett veckoslut per månad är ledigt.

Personen som väljs till uppgiften bör vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Prövotiden är sex månader. Lönen infaller i kravgrupp 403 enligt KyrkTak (grundlönen är 2.176,55 euro), dessutom kan man utbetala en personlig lönedel som grundar sig på kunnande och arbetserfarenhet. Den valda bör, innan arbetsförhållandet ingås, förete ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd. De som kallas till intervju får ett personligt meddelande om det.

Ansökningarna skickas per e-post till ingeborg.malm@evl.fi eller per post till adressen: Sjundeå kyrkliga samfällighet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå före 22.10.2021 kl. 16. Märk rubriken/kuvertet med ”Kyrkvaktmästare”.

Tilläggsuppgifter ges av ekonomichef Ingeborg Malm, 040 535 3600. Uppgifter om Sjundeå kommun på nätadressen www.sjundea.fi och om församlingarna: www.siuntionseurakunta.fi och www.sjundeaforsamling.fi .

Sjundeå S:t Petri kyrkas kyrksal
Sjundeå S:t Petri kyrka