Släktforskning

Esbo regionentralregister gör släktforskningar enligt tillgänglig personalresurs. Sjundeå församlingar har inte att erbjuda ett ändamålsenligt forskarutrymme för släktforskare. Vid Riksarkivet finns mikrofischer från Sjundeås kyrkoböcker. 

Dessutom finns digitaliserade kyrkböcker, som kan studeras egenhändigt såväl vid arkivverkets enheter som finns på nätet.