Information om Sjundeå församlingar och Sjundeå kyrkliga samfällighet

Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet. Församlingarna har tillsammans cirka 3800 medlemmar (2023).

Sjundeå svenska församling

Sjundeå svenska församling tillhör Borgå stift och Raseborgs prosteri. Kyrkoherden i församlingen är Tom Bergman. Sjundeå svenska församling har 1 293 medlemmar och 5 anställda (31.12.2023). 

Sjundeå finska församling

Sjundeå finska församling (Siuntion suomalainen seurakunta) tillhör Esbo stift och Lojo prosteri. Kyrkoherden i finska församlingen är Mirja Miettinen. Finska församlingen har 2 508 medlemmar och 7 anställda (31.12.2023).

Sjundeå kyrkliga samfällighet

Sjundeå kyrkliga samfällighet är ett juridiskt organ som tar hand om bland annat fastigheterna, gravgården och de gemensamma tjänsterna. Samfälligheten tillhör Esbo stift och den är tvåspråkig. Sjundeå kyrkliga samfällighet har 6 anställda. Samfälligheten leds av ekonomichefen Ingeborg Malm.

Sjundeå församling delades i en finsk församling och en svensk församling år 2000.

Läs mera om Sjundeå församlingars historia »
Bekanta dig med församlingarnas statistik »

Sjundeå församlingshemmets vägg med blommor