Information om Sjundeå församlingar

Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet. Församlingarna har tillsammans lite över 4000 medlemmar.

 

Sjundeå svenska församling

Sjundeå svenska församling tillhör Borgå stift och Raseborgs prosteri. Kyrkoherden i församlingen är Tom Bergman. År 2020 hade Sjundeå svenska församling 1394 medlemmar och 5 anställda. 

Sjundeå finska församling

Sjundeå finska församling (Siuntion suomenkielinen seurakunta) tillhör Esbo stift och Lojo prosteri. Kyrkoherden i finska församlingen är Mirja Miettinen. År 2020 hade finska församlingen 2661 medlemmar och 7 anställda.

Sjundeå kyrkliga samfällighet

Sjundeå kyrkliga samfällighet är en juridisk organ som tar hand om bland annat fastigheter, gravgården och de gemensamma tjänster. Samfälligheten tillhör Esbo stift och den är tvåspråkig. År 2020 hade Sjundeå kyrkliga samfällighet 6 anställda. Samfälligheten leds av ekonomichefen Ingeborg Malm.

händer