Information om Sjundeå församlingar

Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet. Församlingarna har tillsammans cirka 4000 medlemmar (2022).

Sjundeå svenska församling

Sjundeå svenska församling tillhör Borgå stift och Raseborgs prosteri. Kyrkoherden i församlingen är Tom Bergman. Sjundeå svenska församling har 1 309 medlemmar och 5 anställda. 

Sjundeå finska församling

Sjundeå finska församling (Siuntion suomenkielinen seurakunta) tillhör Esbo stift och Lojo prosteri. Kyrkoherden i finska församlingen är Mirja Miettinen. Finska församlingen har 2 585 medlemmar och 7 anställda.

Sjundeå kyrkliga samfällighet

Sjundeå kyrkliga samfällighet är ett juridiskt organ som tar hand om bland annat fastigheterna, gravgården och de gemensamma tjänsterna. Samfälligheten tillhör Esbo stift och den är tvåspråkig. Sjundeå kyrkliga samfällighet har 6 anställda. Samfälligheten leds av ekonomichefen Ingeborg Malm.

Sjundeå församling delades i en finsk församling och en svensk församling år 2000.

Historia

Här kan man läsa mer om Sjundeå församlings historia

Statistik

Bekanta dig med församlingarnas statistik

händer