Media

Officiella uttalanden gällande Sjundeå svenska församling ges av kyrkoherden Tom Bergman. Officiella uttalanden gällande Sjundeå kyrkliga samfällighet ges av ekonomichefen Ingeborg Malm. 

Det är också möjligt att intervjua Sjundeå församlingars anställda och förtroendevalda. 

Information om församlingar

» Information om Sjundeå församlingar

Bilder för media

Fotograf: Jaakko Saario

Bilderna får användas ifall fotografen namnges.