Media

Uttalanden gällande Sjundeå svenska församling ges av kyrkoherden. Uttalanden gällande Sjundeå kyrkliga samfällighet ges av ekonomichefen. E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Det är också möjligt att intervjua Sjundeå församlingars medarbetare och förtroendevalda. Församlingarnas informatör hjälper gärna med att hitta rätta personer. Vänligen kontakta via e-post: sjundea.svenska@evl.fi

Information om församlingar

>>Information om Sjundeå församlingar

Bilder för media

Bilder: Jaakko Saario