Medlemsärenden

Det finns två Evangelisk-Lutherska församlingarna i Sjundeå; Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta (Sjundeå finska församling). Medlemmar i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland som bor i Sjundeå tillhör en av dessa församlingar beroende av vilket språk man har som modersmål.

Byte av församling

Är du medlem i finska församlingen även om ditt modersmål är svenska? Det är möjligt att byta församlingen genom att kontakta Esbo regioncentralregister