Faktureringsuppgifter

Nätfaktureringsadress:

Kod: BAWCFI22                                                                                           
Adress: 003701311556

(Operatör Basware)

Vi önskar att ni skickar era fakturor som nätfakturor. För både avsändaren och mottagaren är behandlingen av nätfakturor snabbare, tillförlitligare och förmånligare än behandlingen av pappersfakturor.

E-postfaturor:
E-post: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com
FO-nummer: 0131155–6
Godkänd form för bilagefiler är pdf.

Pappersfakturor:
Kyrkans servicecentral
Sjundeå kyrkliga samfällighet
++2017++
PB 378
00026 Basware

Verksamhetsfältets benämning bör bifogas till fakturan.

Betalningsvillkoren skall vara minst 21 dagar netto.