Bibelstudium

Bibelstudium fortsätter som vanligt. Mer information får du från kyrkoherden Tom Bergman (tel. 040 678 2368)

en öppen bibel