Nyheter

Till nyhetslistan

Kyrkoskatten sänkas i Sjundeå

15.6.2022 13.17

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige har bestämt att sänka kyrkoskatten i Sjundeå.

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige har bestämt att fastställa inkomstskatteprocenten för år 2023 till 1,65% Skatteprocenten sänks 0,05 procentenheter.

Enligt kapitel 15 § 1 i kyrkolagen fastställer gemensamma kyrkofullmäktige inkomstskatteprocenten. Inkomstskatteprocenten bestäms till närmaste 0,05 procentenheter. Skatteprocenten är en viktig delfaktor som påverkar samfällighetens ekonomi, eftersom skatteprocenten utgör en betydande del av samfällighetens inkomster.

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster övergår fr.o.m 1.1.2023 från 195 kommuner/samkommuner till 21 välfärdsområden + Helsingfors stad. Räddningsverkens uppgifter överförs också till välfärdsområdena.

För att social- och hälsovårdsreformen skulle vara möjligast neutral både för församlingarna och deras medlemmar borde församlingar självmant sänka sin kyrkoskatteprocenter. Enligt kalkyler från finansministeriet är behovet att sänka skatteprocenten i genomsnitt 0,1 procentenheter för hela kyrkans del. Behovet att sänka kyrkoskatteprocenten varierar emmellertid mellan de olika församlingarna, beroende på olika skattebaser.

Finansministeriet har till Kyrkostyrelsen skickat en kalkyl, där man framför behovet av att sänka kyrkoskatteprocenten skilt för varje församling. Enligt beräkningar skulle Sjundeå kyrkliga samfällighet få omotiverad nytta om ungefär 51.100 euro såvida samfälligheten inte sänker sin kyrkoskatteprocent med 0,05 procentenheter i samband med den skatteförnyelse som hänger ihop med social- och hälsovårdsreformen. 

Därför har Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige bestämt att sänka kyrkoskatteprocenten i Sjundeå och fastställa skatteprocenten för år 2023 till 1,65%