Välsignelse av äktenskap

Drömmer ni om ett kyrkbröllop men en av er är inte medlem i kyrkan? Hör ni till olika kristna samfund och vill ta del av vigseltraditionerna i dem båda?

Ifall ni gift er borgerligt eller i en annan kristen kyrka kan ert äktenskap välsignas kyrkligt. Välsignelsen kan ordnas i en kyrka eller på en annan plats som passar er.

Välsignelse av äktenskap påminner mycket om en kyrklig vigsel. Skillnaderna är att inga ringar växlas och att stadfästelsen saknas. Välsignelsestunden inleds med bön och bibelläsning, prästen håller sitt tal och ställer frågor till paret som liknar de som ingår i en vigsel. Makarna välsignas och får förbön. Musiken kan vara upplagd precis som under en vigsel.

Välsignelse av äktenskap kan förrättas av en finländsk evangelisk-luthersk präst var som helst i världen, eftersom det inte är fråga om en juridisk handling. Så det kan vara ett sätt att få till drömbröllopet under vajande palmer även om ni inte vill ordna allt som krävs för en vigsel utomlands.

Bröllopsparet sitter på bryggan.