Ekonomikansliet

Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingarnas och samfällighetens ekonomi, personal, förvaltning och fastighetsväsen.

I frågor angående ekonomi och förvaltning i Sjundeå kyrkliga samfällighet, kontakta ekonomichef Ingeborg Malm.

Ekonomikontorets kanslist Nina Grönholm betjänar i frågor om de administrativa ärenden som berör begravningsväsendet, såsom gravvårdsavtal.

Kontaktuppgifter

Telefon: 046 922 9263
Adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

Karta

Faktureringsuppgifter

Nätfaktureringsadress:

Kod: 003703575029                                                                                           
Nätfaktureringsadress: 003701311556

(Operatör: CGI)

Vi önskar att ni skickar era fakturor som nätfakturor. För både avsändaren och mottagaren är behandlingen av nätfakturor snabbare, tillförlitligare och förmånligare än behandlingen av pappersfakturor.

E-postfakturor:
E-post: kkr.pl5018@xbs-salo.com
FO-nummer: 0131155–6
Godkänd form för bilagefiler är pdf.

Pappersfakturor:
Sjundeå kyrkliga samfällighet
003701311556
PB 5018
02066 DOCUSCAN

Verksamhetsfältets benämning bör bifogas till fakturan.

Betalningsvillkoren skall vara minst 21 dagar netto.

Pengar i glassburken