Hindersprövning

Ska ni gifta er? Be om hindersprövning via e-tjänsten hindersprövning. Samtidigt kan vi utreda förutsättningarna för kyrklig vigsel.

Båda parterna ska ansöka om hindersprövning via tjänsten.

Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Om den ena parten är utlänning så kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor. 

E-tjänsten

Du identifierar dig med nätbankskoder. Då hämtas de flesta av uppgifterna som ska fyllas i direkt ur befolkningsregistret.

För att använda tjänsten ska du vara minst 18 år och bosatt i Finland. Båda parterna ska ha nätbankskoder eller mobil ID. Åtminstone den ena parten ska vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Prövning av hinder för äktenskap text med blommor