Sjung för ditt minne

I väntan på att få tryggt sjunga igen, njuter vi tillsammans av musik i olika former. Minnesträning har vi också med i ett hörn. Man behöver inte vara musikalisk för att vara med, det räcker att man vill komma med och ja en trevlig stund tillsammans!

Vi samlas i Capella (Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå)

Tidtabell

Onsdagar kl 10:00-11:30

  • 29.9.2021
  • 27.10.2021
  • 24.11.2021
  • 15.12.2021

Info

Sirpa Lilius, kantor i Sjundeå svenska förssamling, 050 468 1727 eller sirpa.lilius@evl.fi

Hanna Strandell, minneshandledare i Nylands Minneslots, 0400 321 239 eller hanna.strandell@espoonmuisti.fi