Ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning

Släktutredning eller släktforskning kan du beställa genom att kontakta Esbo regioncentralregister, som betjänar medlemmarna i Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling (Siuntion suomenkielinen seurakunta) samt med medlemmar i bl.a. Lojo, Ingå och Vichtis församling och Kyrkslätts församlingar.

Tyvärr betjäner Sjundeå församlingar inte längre er med ärenden som gäller ämbetsbevis, släktutredningar eller släktforskning.

Varför behöver jag en släktutredning?

Du behöver göra en släktutredning om den avlidna enda från 15 års ålder fram till dödsdagen till exempel för bouppteckningen. För att kunna fastställa vilka som är arvingar kan du från fall till fall behöva en släktutredning även till exempel över makar, tidigare avlidna arvingar och personer som avsagt sig arv.

I släktutredningen antecknas förutom personens uppgifter även flyttningar mellan församlingarna och befolkningsregistret samt flyttningar utomlands och tillbaka samt uppgifter om makar och barn. I vissa fall antecknas också uppgifter om föräldrarna i släktutredningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Du kan beställa en släktutredning om en person också från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för den tid personen har hört till befolkningsregistret eller ett registrerat religionssamfund.

OBS! Släktutredningar för tiden före 1.10.1999 om en person som hört till en evangelisk-luthersk församling kan beställs bara endast från Esbo regioncentralregister.

Beställning

Via webbtjänsten kan du beställa:

  • Ett ämbetsbevis som gäller dig själv (s.k. levnadsintyg) om du är medlem i en församling i evangelisk-lutherska kyrkan Finland (om du inte är medlem, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.)
  • Ett ämbetsbevis i släktutredningsform för en avliden person (om den avlidnes sista församling hör till ett centralregister som gör släktutredningar på riksnivå sänds ämbetsbevisen för hela medlemstiden från centralregistret i fråga).
  • För beställning av ämbetsbevis krävs alltid ett godtagbart användningsändamål, t.ex. bouppteckning. OBS! Man kan inte beställa släktforskningar i den här tjänsten.
  • Om du beställer en släktutredning som gäller en avliden person behöver du personens personbeteckning eller födelsetid samt uppgifter om hemkommun.
  • Du kan beställa ett ämbetsbevis som gäller dig själv (s.k. levnadsintyg) antingen på finska eller svenska. En släktutredning som gäller en avliden person kan beställas på finska eller svenska. Språket bestäms enligt församlingens officiella språk. Om församlingen är tvåspråkig kan intyget fås på båda språken. Om du behöver ett ämbetsbevis på något annat språk ska du kontakta Esbo regioncentralregister.

Privatpersoner

När du behöver ett ämbetsbevis kan du beställa via:

Organisationer

Organisationer kan beställa ämbetsbevis via 

Leveranstid

Leveranstiden för släktutredningar är ca. 3 veckor.

Kontaktuppgifter

Esbo regioncentralregister

Öppet: må-ti kl 9-15, on-to kl 9-12, fre stängd

tfn: 09 8050 2600

keskusrekisteri.espoo@evl.fi

Släktutredningar från utlandet

Du kan behöva ett dokument från utlandet som motsvarar ämbetsbeviset till exempel för bouppteckning i Finland. I regel kan du sköta ärendet direkt med den lokala myndigheten i landet i fråga. Kontrollera de landsspecifika uppgifterna i tjänsten Finland utomlands.

Varför är kyrkobokföringen centraliserad?

Kyrkostyrelsens plenum fastställde på sitt möte i december 2018 att kyrkobokföringen och de funktioner som gäller folkbokföringen från och med år 2022 ska skötas centralt av regionala centralregister.

Centraliseringen innebär att de enskilda församlingarna efter år 2021 inte längre sköter myndighetsuppgifter i anslutning till de lagstadgade kyrkliga förrättningarna och folkbokföringen, utan dessa uppgifter handhas av de regionala centralregistren.

Karta över församlingar i Västnyland som tillhör Esbo regioncentralregister.
Församlingar som tillhör Esbo regioncentralregister