Medlemsärenden

Det finns två evangelisk-lutherska församlingar i Sjundeå: Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta (Sjundeå finska församling). Medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som bor i Sjundeå tillhör en av dessa församlingar beroende på vilket språk man har som modersmål.

Byte av församling

Är du medlem i finska församlingen även om ditt modersmål är svenska? Det är möjligt att byta församling genom att kontakta Esbo regioncentralregister.