Sorgegruppen

Sorgegruppen är riktad till Dig, som nyligen eller under de senaste åren mist en närstående. I gruppen kan man diskutera och lyssna, dela sina tankar eller bara vara tyst. Självhälpsgruppen är konfidentiell. Det är en process som startar i november och slutar på våren. Gruppens ledare är Sjundeå församlingars diakoner och den är tvåspråkig, så att var och en kan använda sitt eget modersmål.

Tidtabell

Samlingarna är på onsdagar kl 17:30-19:30 i Capella på Sjundeå station.

  • Ons 10.11.2021
  • Ons 24.11.2021
  • Ons 8.12.2021
  • Ons 22.12.2021
  • Ons 12.1.2022
  • Ons 26.1.2022
  • Ons 9.2.2022

Samt en träff senare.

Anmälning

Frågor och anmälning: diakonarbetare Lotta Ylitalo, 040 533 6946

Ljus i mörkret