Min mission

-En kurs för dig som vill göra en insats

Nästa kurs hålls i Helsingfors under tre veckoslut våren 2021

  • 5-7 februari
  • 12-14 mars
  • 9-11 april

För dig som är över 18 och vill göra om:

  • Nutida mission och kyrkans internationella ansvar
  • Den världsvida kyrkan
  • Globala rättvisefrågor och påverkansarbete
  • Fred och försoning
  • Kulturmöten och -krockar

Info och anmälningar

Se Finska Missionsällskapets hemsida

eller ta kontakt med kurskoordinatorn, info@finskamissionssallskapet.fi, tfn 020 7127 282

Plats och kostnader

Kursen hålls vid Finska Missionssällskapet,

Magistratsporten 2 A, Böle, Helsingfors

Kursavgift inklusive mat 150€. Deltagarna står själva för login i Helsingfors.

Uppdrag utomlands?

Efter kursen kan du ansöka om volontäruppdrag via Felm Volunteerprogrammet i något av de länder där Finska Missionssällskapet arbetar!

ABC-Påverkningsskolningar

Kom med till ABC-påverkningsskolningar

Finska missionssällskapets logo