Bibelstudium

Bibelstudium fortsätter som vanligt. Mer information får du från kyrkoherden Tom Bergman.