Bibelstudium

Vi samlas i församlingshemmet varje månads första torsdag kl 17