Nyheter

Till nyhetslistan

Biskopsvisitation ordnas i Sjundeå i juni

31.3.2021 20.02

Biskopsvisitationen i Sjundeå kyrkliga samfällighet kommer att ordnas 4.6 och 7.6 2021

Ledningsgruppen för domkapitlet i Esbo stift har beslutat att ordna biskopsvisitation i Sjundeå kyrkliga samfällighet fredagen 4.6 och måndagen 7.6.2021. Såvida man då inte kan tryggt ordna en fysisk sammankomst, samlas vid till ett möte med hjälp av Teams-plattformen.

Biskopsvisitationen skulle har hänt under hösten 2020 men på grund av dåvarande coronasituationen beslöt man att flytta visitationsdagar till 2021.