Nyheter

Till nyhetslistan

Elektroniska sammanträden möjliga från och med 15.3.2021

16.3.2021 09.23

Elektroniska sammanträden kan ordnas i de kyrkliga myndighetsorganen från och med 15.3.2021

Lagen om ändring av kyrkolagen (200/2021), som möjliggör elektroniska sammanträden, har stadfästs och träder i kraft 15.3.2021. Lagen hittas med författningsnumret i Finlex. Elektroniska sammanträden kan ordnas i de kyrkliga myndighetsorganen efter att lagen trätt i kraft.