Nyheter

Till nyhetslistan

All gruppsverksamhet är inställd till årets slut

27.11.2020 12.04

All gruppsverksamhet i Sjundeå svenska församling är inställd till årets slut p.g.a coronaläget.

Planeringen av verksamheten i Sjundeå svenska församling bygger på att våra rum är trygga rum att samlas i. Coronavirusläget i Huvudstadsregionen och i Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt är allvarligt och därför är all gruppverksamhet inställd till årets slut.

Diakoniarbetets kundträffar hålls enligt övrenskommet och man kan boka nya tider. Träffarna kan hållas på distans via telefon eller Teams,Skype osv.

Hembesök görs endast av väldigt tunga skäl.

Vi beklagar situationen. Vill ni prata med någon kan ni kontakta församlingens diakon Lotta Ylitalo eller t.f. kyrkoherden Monica Cleve.