Nyheter

Sponsorerad Kyrkpressen

Enligt församlingsrådets beslut (10/19) har Sjundeå svenska församlings medlemmar möjlighet att få sin privata KP-prenumeration sponsorerad med 50% av hemförsamlingen (en prenumeration/ hushåll).

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Prenumerationspris för privata prenumeranter är 60 €. Det subventionerade prenumerationspriset är således 30 €.

För den som önskar få KP subventionerad och till nya prenumeranter: vänligen kontakta pastorsexpedition må-ti kl 09-12 på tel: 09-25251125.

Faktureringen sköts av Kyrkpressen som skickar ut en faktura på 30 € till varje prenumerant. Kyrkpressen fakturerar församlingen skilt för återstående 30 €.

Meddelanden om adressförändring eller avslutad prenumeration riktas av prenumeranten till både församlingen och Kyrkpressen.

Med önskan om goda lässtunder.

Monica Cleve
Tf. kyrkoherde
Sjundeå svenska församling
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå kby
Tfn. 040 678 2368

Till nyhetslistan

Uppdatering om församlingens verksamhet 17.5.2020

17.5.2020 13.32

Till och med den 31.5 är handlingsplanen följande: 

- Församlingen videobandar och sänder gudstjänst varje sön- och helgdag med endast medarbetare närvarande. 

- S:t Petri kyrka är öppen för stillhet, bön, ljuständning och enskilda samtal/enskild nattvard varje söndag kl. 12.30-14 med högst 10 personer närvarande på samma gång. 

- Lagstadgad verksamhet så som förrättningar hålls med högst 10 personer närvarande. 

- Minnesstunder och dopfester hålls inte i församlingshemmet. 

- All samlande verksamhet är inhiberad. 

- Besök på institutioner är inhiberade förutom enskilda akuta besök. 

Från och med den 1.6-31.8 är handlingsplanen följande: 

- Församlingen är välkommen att fira högmässa från och med söndagen 7.6 klockan 12 med högst 50 personer närvarande. 

- Kyrkkaffet serveras ute vid klockstapeln. 

- Veckoandakt videobandas. 

- Förrättningar kan hållas med högst 50 personer närvarande. 

- Minnesstunder och dopfester hålls inte i församlingshemmet under juni-augusti. 

- För hjälp och stöd, se fliken för diakoni. 

- Församlingens kansli håller öppet måndag-tisdag kl 09-12. 

- Samlande verksamhet är på sommarpaus. 

- Dagsskriftskola hålls i församlingen 20-24.7 med konfirmation 13.9 och 20.9. 

- Församlingstidningen Petri nät utkommer i slutet av maj. 

 

Vi får se framåt med hopp och framtidstro. 

 

Med varma försommarhälsningar, 

 

Monica Cleve 

T.f kyrkoherde 

0406782368