Aktuellt

Till nyhetslistan

Kyrkostyrelsen har tillsammans med andra myndigheter producerat en När en närstående avlider-handbok

Den nya guiden på webbtjänsten Suomi.fi ger vägledning i byråkratidjungeln då en närstående dött.

Vad händer när en närstående person avlidit? Till vilka instanser ska jag själv anmäla om dödsfallet? Hur ordnar jag med begravning? Vilka dokument behöver jag för att sköta ärenden?  Vad ska man göra när en närstående avlider utomlands? Vad händer om en utländsk medborgare avlider i Finland? Hur gör jag med den avlidnas bankkonton, fakturor, post, avtal och konton i sociala medier? Hur ordna bouppteckning och arvskifte? Hur ansöker jag om familjepension, försäkringsersättningar och olika stöd? Det här är frågor som det finns svar på i guiden på Suomi.fi.

Ett flertal myndigheter, organisationer och andra aktörer har medverkat kring produktionen av guidens innehåll. De som deltagit i samarbetet är Advokatförbundet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen, FPA, Kyrkostyrelsen, Lantmäteriverket, föreningen Nuoret Lesket ry, Justitieministeriet, Polisen, Finlands Begravningsbyråers Förbund, projektet Surevan kohtaaminen, Institutet för hälsa och välfärd THL, Utrikesministeriet, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, och Skatteförvaltningen.

Bekanta dig med När en närstående avlider-guiden på webbtjänsten i Suomi.fi.

17.5.2023 09.54