Aktuellt

Till nyhetslistan

Gemensamt Ansvar 2023

Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga.

I Finland har det under åren 2015–2021 skett en avsevärd ökning i antalet våldsbrott bland unga under 18 år. Den mest alarmerande utvecklingen har inträffat i åldersklassen 12–14 år. År 2021 upplevde 39 000 barn i Finland våld i skolan varje vecka. Våld är också närvarande under fritiden - allt oftare fotograferas eller filmas också våldsdåden för att spridas i sociala medier.

Vi vuxna kan se till att man ingriper i våldssituationer. Genom adekvat stöd som sätts in i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. 

20% av de insamlade medlen används för att hjälpa Sjundeå kommuns ungdomar.

Du kan göra ett bidrag på följande sätt:

Mobilepay: 15632

Girering: referensnummer 305679

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • OP FI14 5000 0120 2362 28
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75

eller på nätadressen gemensamtansvar.fi/sjundea

 

Kyrkans insamlingstillstånd RA/2020/639

7.2.2023 09.42