Nyheter

Sponsorerad Kyrkpressen

Enligt församlingsrådets beslut (10/19) har Sjundeå svenska församlings medlemmar möjlighet att få sin privata KP-prenumeration sponsorerad med 50% av hemförsamlingen (en prenumeration/ hushåll).

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Prenumerationspris för privata prenumeranter är 60 €. Det subventionerade prenumerationspriset är således 30 €.

För den som önskar få KP subventionerad och till nya prenumeranter: vänligen kontakta pastorsexpedition må-ti kl 09-12 på tel: 09-25251125.

Faktureringen sköts av Kyrkpressen som skickar ut en faktura på 30 € till varje prenumerant. Kyrkpressen fakturerar församlingen skilt för återstående 30 €.

Meddelanden om adressförändring eller avslutad prenumeration riktas av prenumeranten till både församlingen och Kyrkpressen.

Med önskan om goda lässtunder.

 

Monica Cleve
Tf. kyrkoherde
Sjundeå svenska församling
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå kby
Tfn. 040 678 2368