Hjälp till Ukraina!

Stöd Kyrkans Utlandshjälps katastrofarbete som ger hjälp snabbt och tryggar barnens och ungdomars skolgång i krissituationer. 

Hundratusentals människor har tvingats lämna sina hem på grund av kriget. FN befarar att antalet snart kan röra sig om miljoner ifall konflikten fortsätter. De som befinner sig på flykt, liksom de som drabbats av avbrott i vatten- och elförsörjningen i sina hem, är i omedelbart behov av filtar och vinterkläder, vatten och mat.

Kyrkans Utlandshjälp bistår de drabbade genom en nödhjälpsinsamling. Hjälpen förs fram av KUH:s samarbetspartner Hungarian Interchurch Aid, som redan i många år verkat i Ukraina.

Hur kan jag hjälpa?

Man kan hjälpa genom att donera till Kyrkans Utlandshjälps katastrofifond. Allt understöd som nu kommer till vår katastroffond riktas tillsvidare till Ukraina.

Bankgiro

  • Understödskontot är Nordea: FI33 1572 3000 5005 04 NDEAFIHH Meddelande: Ukraina Sjundeå svenska församling.

MobilePay

  • Nummer 74777

Textmeddelande

  • Sänd textmeddelandet HJÄLP10 (10€) till  numret 16499

Inriksesministeriets anvisningar

Inriksesministeriets anvisningar om att hur  vi i Finland kan hjälpa ukrainare i nöd. 

Information om insalmingen för Ukraina