Sorggruppen “Omfamnad av det heliga”

Livet är att avstå och ta farväl, det tar sin tid att anpassa sig till förändringar. Har du upplevt någon sorg eller förlust vars bearbetning ännu är på hälft eller saknar du en stödgrupp var du tryggt kan minnas en avliden närstående eller vän? Även förlusten av ett husdjur kan orsaka stor förändring i det vardagliga livet och du kanske saknar verktyg att hantera sorgen.

Gruppen “Omfamnad av det heliga” ger dig möjligheten att under handledning stanna upp och minnas de avlidna nära och kära genom att stilla dig, skriva av dig, måla och dela med dig.

Alla saker behandlas konfidentiellt inom gruppen. Gruppen är ämnad för vuxna och den är permanent efter att vi dragit igång. Gruppens maximistorlek är tio personer. Vi antar deltagare i den ordning man anmäler sig. 

Gruppen samlas i Capella (Flemingsvägen 2) i Torskammaren kl. 18.00-20.00 varannan onsdag 15.2-24.5.2023 sammanlagt åtta gånger. Ingång via bakdörren. Som handledare för gruppen verkar tf. diakoniarbetare och konstterapeut Mari Sarviaho och tf. diakoniarbetare Eva Ahl-Waris.

Anmälan senast må 13.2.2023 kl. 16 per sms eller e-post. Skriv ditt namn och om du vill, så kan du förklara vilka teman du önskar behandla.

eva.ahl-waris@evl.fi tfn 040 5336946
mari.sarviaho@evl.fi tfn 050 3467146

en duva och en hand

Grupptillfällen och teman:

  • ons 15.2 kl. 18-20. Omfamnad av det heliga: Vi lär känna varandra.
  • ons 1.3. kl. 18-20Omfamnad av det heliga: Sorgen och känslorna.
  • ons 15.3. kl. 18-20Omfamnad av det heliga: Tilltro och upplevandet av behagliga känslor.
  • ons 29.3 kl. 18-20. Omfamnad av det heliga: Helig bekymmerslöshet och hur jag klarar vardagen.
  • ons 12.4 kl. 18-20. Omfamnad av det heliga: Möten.
  • ons 26.4 kl. 18-20. Omfamnad av det heliga: Medvandrare.
  • ons 10.5 kl. 18-20. Omfamnad av det heliga: Hopp och framtid.
  • ons 24.5 kl. 18-20. Omfamnad av det heliga: Tillbakablickar.

Välkommen med!