Sorgegrupp

”I den heliges famn” -sorgegrupp

Livet är att avstå och ta farväl, det tar sin tid att anpassa sig till förändringar. Har du upplevt någon sorg eller förlust vars bearbetning ännu är på hälft och/eller saknar du en stödgrupp var du tryggt kan åminnas en avliden närstående eller vän? Även förlusten av ett husdjur kan orsaka stor förändring i vardagliga livet och du kanske saknar verktyg att hantera sorgen.

”I den heliges famn” -gruppen ger dig möjligheten att under handledning stanna upp och minnas de avlidna nära och kära genom att stilla dig, skriva av dig, måla och dela med dig. Alla saker behandlas konfidentiellt inom gruppen. Gruppen är menat för vuxna, och du kan delta de gånger som passar dig.

Anmälan senast fre. 4.11 kl. 15 via sms eller e-post.
Skriv ditt namn och om du vill, beskriv kortfattat vad du vill behandla och vilka gånger du kan delta.

eva-lotta.ylitalo@evl.fi eller 040 5336946

mari.sarviaho@evl.fi eller 050 3467146

Ljuset i mörkret

Gruppen samlas följande datum:

  • Lör. 5.11 kl. 14-16.30 i Capella (Flemingsvägen 2), ingång från baksidan. Ledare Kirsi Erkama, präst samt diakonarbetare och konstterapeut Mari Sarviaho. Samma afton ordnas en tvåspråkig åminnelsegudstjänst i S:t Petri kyrka kl. 18, var det tänds ljus för de som avlidit sedan förra årets Alla helgonsdag.
  • Sön. 6.11 kl. 13.30-15.30 i Capella. Ledare Kirsi Erkama, präst samt diakonarbetare och konstterapeut Mari Sarviaho.
  • Ons. 23.11 kl. 18-20 i Capella. Ledare diakonarbetare Lotta Ylitalo samt diakonarbetare och konstterapeut Mari Sarviaho.
  • Ons. 7.12 kl. 18-20 i Capella. Ledare diakonarbetare Lotta Ylitalo samt diakonarbetare och konstterapeut Mari Sarviaho.
  • Ons. 21.12 kl. 18-20 i Capella. Ledare diakonarbetare Lotta Ylitalo samt diakonarbetare och konstterapeut Mari Sarviaho.
     

Välkommen med!