Sorgegrupp

Sorgegrupp är riktad till Dig, som nyligen eller under de senaste åren mist en närstående. I gruppen kan man diskutera och lyssna, dela sina tankar eller bara vara tyst. Det är en process som startar i november och slutar på våren. Gruppens ledare är Sjundeå församlingars diakoner och den är tvåspråkig, så att var och en kan använda sitt eget språk.

Samlingar

Samlingarna är på onsdagar kl 17:30-19:30 i Capella:

  • 11.11
  • 25.11
  • 9.12 (inställd p.g.a coronaläget)
  • 30.12
  • 13.1
  • 27.1
  • 10.2
  • samt en träff senare. 

Anmälning

Frågor och anmälning: t.f diakonarbetare Lotta Ylitalo 040 533 6946

Ljuset i mörkret