Gemensamt Ansvar omslagsbild

Gemensamt Ansvar 2022

Insamlingen Gemensamt ansvar 2022 lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i utvecklingsländernas katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022. 

Kampanjtemat för årets insamling Bidra till min morgondag lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet, som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt, såväl i Finland som globalt sett. Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät Hälsa i skolan 2021 visade att den psykiska ohälsan bland de unga i Finland har ökat under pandemin.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen.

Gemensamt Ansvar 2022 ökar vuxenstödet i de ungas vardag

Med insamlingsmedlen från detta års Gemensamt Ansvar vill man med låg tröskel erbjuda mer vuxenstöd i vardagen för de unga som drabbats av coronapandemins följder.

Av de insamlade medlen blir 40 procent kvar i Finland. Hälften av den andelen går till Lasten ja nuorten keskus, där man utvecklar uppsökande tjänster som främjar barns och ungas välfärd.

Lasten ja nuorten keskus kan med de insamlade medlen utvidga sin uppsökande ungdomsverksamhet Palveluoperaatio Saapas till nya orter, och även utvidga verksamheten till skolorna. Även den riksomfattande verksamheten NettiSaapas, där man vänder sig till unga som behöver en vuxen lyssnare på olika plattformar i sociala medier, kommer att utvidgas.

Med insamlingsmedlen utvecklas och utvidgas också verksamhetsformerna Moottoripaja och Perheystävä. I Moottoripaja-verkstäderna kan de unga utöver mekandet lära sig att hantera sin vardag, fundera på sin framtid och ha roligt utan droger. Perheystävä-verksamheten erbjuder stöd till barnfamiljer som är ensamma, överbelastade eller hotas av utslagning.

Hjälp till barn och unga i den egna församlingen

Den andra hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd på den egna församlingens område.

I Sjundeå

i Sjundeå kan man donera via Sjundeå svenska församlings elektronisk donationssida, via MobilePay eller via giro. 

Bankkontona

  • Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea: FI 16 2089 1800 0067 75
  • OP: FI14 5000 0120 2362 28

Referensnummer: 305679

Gemensamt Ansvar annons